wiersze, poezja, wiersz

Biografia: Adam Asnyk

Urodzony 11 września 1938 roku w Kaliszu.
Studiował na Akademiach Medycznych w Warszawie i we Wrocławiu oraz w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie.
Był członkiem radykalnego rządu wrześniowego po powstaniu styczniowym. Więzień warszawskiej cytadeli, który po powstaniu przebywał w wielu miejscach, m.in.we Włoszech i Niemczech.
Jego debiut literacki nastąpił w 1864 roku w "Dzienniku Literackim".
Wilele podróżował. Od 1870 roku osiadł na stałe w Krakowie.
W latach 1882-1894 był współredaktorem "Nowej Renomy".
Jego twórczość to głównie liryka refleksyjna, współczesną sobie tematyke polityczną czy historyczną podejmował w dramatach.
Autor równiez nowel i studiów literackich.
Zmarł na gruźlicę, 2 sierpnia 1897 roku w Krakowie. Został pochowany wśród zasłużonych na Skałce.

Copyright by Jarosław Ziółkowski © ręczniki - sklep internetowy