wiersze, poezja, wiersz

Biografia: Lesław Falecki

Urodzony 2 wrze¶nia 1951 w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język hiszpański i włoski. W 1988 roku otrzymał główn± nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim im. Lecha Zondka w Syndey. Mieszka w Krakowie.

Copyright by Jarosław Ziółkowski © ręczniki - sklep internetowy