wiersze, poezja, wiersz

Biografia: Adam Naruszewicz

1733-1796 - wybitny poeta żyjący w XVIII w., bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;

Copyright by Jarosław Ziółkowski © ręczniki - sklep internetowy