wiersze, poezja, wiersz

Biografia: Miron Białoszewski

Urodzony 30 lipca 1922 roku w Warszawie. "Ojciec - Zenon, urzędnik państwowy. Matka - Kazimiera z Perskich" - oto oryginalny i własnoręczny zapis z życiorysu.
Kiedy wybuchła wojna Białoszewski był uczniem III klasy gimnazjum.
Maturę zdał na tajnych kompletach. Również rtajnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Dziennikarz "Kuriera Codziennego", "Wieczorór Warszawy" oraz "Świat Młodych".
1955 roku razem z Lechem Emfazym Stefańskim założył "Teatrzyk na Tarczyńskiej" gdzie wystawiał swoje cztery programy sceniczne.
Debiutował w Życiu literackim w roku 1955, a pierwszy tomik jego wierszy, Obroty rzeczy (pierwotnie: Wiersze rzeszowskie) ukazał się rok później.
Białoszewski zmarł 1983 roku, 17 czerwca znaleziono go klęczącego koło swojego tapczanu.

Copyright by Jarosław Ziółkowski © ręczniki - sklep internetowy